top of page

פיקוח אונליין

מוקשים

אסטרטגיים 

נפוצים

S.O.S

נושאים רבים בתהליך הבנייה מהווים מוקש לכל בונה שאינו מנוסה. חשוב לוודא שאתם מתעייצים עם איש מקצוע לפני החלטה בלתי הפיכה, שעלולה לעלות לכם ביוקר!

 

רשימת המוקשים החלקית -

 

תכנון לקוי של בידוד הבית (הבנת כשלים צפויים)

איטום ובעיות רטיבות (מפרטים והתאמה ספציפית לבית)

מערכת חימום לבית (שיקולים בבחירת שיטת החימום, עלות-תועלת לטווח ארוך)

אובדן אחריות עקב עבודה עם יותר מקבלן אחד

אי-התאמות בין תכנון לביצוע

אי-עמידה בתקן (בשלד, במערכות השונות)

ונושאים רבים אחרים

הבנייה מזמנת מצבים לא פשוטים.

לאורך השנים אנשים רבים פנו אלי להתייעצות
בשעת משבר לקבל חוות דעת חיצונית ולפעמים התערבות קצת יותר עמוקה.

 

באופן זה ניתן להביא לצימצום נזק או אולי אפילו לפתרון הבעיה.

 

יש לכם התלבטות?

גם אם יש לכם מפקח ואדריכל - קשה להחליט לבד.

אני מציע לכם לשתף אותי בפרטים, כך שאוכל לתת לכם חוות דעת בפגישה און ליין.

 

הטכנולוגיה מאפשרת לנו לקבל תמונת מצב מעולה,

ואוכל לתת מענה נרחב לסוגיות רבות בבניה.

 

bottom of page